NULL Skriv ut sidan - SV: Halltorp

Anbytarforum

Titel: SV: Halltorp
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2019-01-06, 16:59

Den 13 Dcemb. föddes Joen Johanßons* Sohn i yggesbo Eskil
benemd och christnades 4 Söndag i Adventet.
                          Witnen
Bokhållaren Jacob Johanßon på Bruket, skogwachta-
ren Pehr Andersßon i Ry, Joen Nilßon i faste-
lycka, drängen Anders Olufßon i Igellösa.
H. Christina Joens dotter i Wärneby(?), Pigan Gertrud
Pehrs dr i Ragnebo, Pigan Ingär Stens dot-
ter ibidem, Pigan Kirstin Abrams dotter i yg-
gesbo./.

* Namnet ser ju högst egendomligt ut. Jag tycker mig se att det först skrevs Pehrßon och sedan nödtorftigt ändrades till Johanßon.