NULL Skriv ut sidan - SV: Axel Hellman begravd C0009772_00103

Anbytarforum

Titel: SV: Axel Hellman begravd C0009772_00103
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2019-01-06, 14:08

Afskedade Rytt: Axel Hellmans Hustru Margareta Andersdotter ifr:
Östbärga är född i Fellingsbro församling på Hellby ägor af ärliga
föräldrar, fadren för detta Ryttaren för Hellby Rusthåll Anders
Hellman och modren Anna Olofs dr. Renata. Tjent på åtskilliga
ställen i Arboga stad hos hederligt folk. År 1730 inträdde hon ägtenskap
med sin efterlefwande man och med honom blifwit wälsignad med 7 barn,
nämligen 4 Sönner och 3 dottrar, af hwilka alla Söner lefwa. Vita communis.
nota. Den 23 Jan: omkom hon olyckligen under sin gång til Arboga på Hag:
by [—], hwarest hon wandrat willse och förmodas under den starka Kölden
ihiälfrusit och på dödsstället blifwit liggande til den 27 och då igenfanns
och fördes till sitt hus.  gammal _____________ 65 / 11 / 3 / 4
Begrafwen den 1 februarii.