NULL Skriv ut sidan - SV: Översätt från tyska till svenska

Anbytarforum

Titel: SV: Översätt från tyska till svenska
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2019-01-04, 09:25
De män som räknas upp är respektive furstes befullmäktigade representanter vid förlängningen på 12 år av det tyska tull- och handelsfördraget (tyska tullföreningen) i Berlin 8 maj 1841 (själva fördragstexten följer på s. 380-386); tullföreningen lade grunden för enandet av Tyskland under ledning av Preussen. Carl Friedrich Bever är riddare av kungliga bayerska den helige Michaels förtjänstorden, av kungliga preussiska röda örnens orden av tredje klassen, av kungliga württembergiska kronans orden och storhertigliga badensiska zähringska lejonorden.

Zähringen är namnet på furstehuset i Baden (namngivet efter en borg i närheten av Freiburg im Breisgau), till vilket de båda svenska drottningarna Fredrika och Victoria hörde.