NULL Skriv ut sidan - SV: Översätt från tyska till svenska

Anbytarforum

Titel: SV: Översätt från tyska till svenska
Skrivet av: Britt-Marie Waller skrivet 2019-01-03, 16:16
Med hjälp av min son som är ämneslärare i tyska kommer här ett förslag:

Seine Majestät der König von Bayern:
Allerhöchst Ihren Ministerial - Rath und General-Zoll-Administrator, Carl Friedrich Bever, Ritter des Königlich Bayerischen Verdienst-Ordens wom heiligen Michael, des Königlich Preussichen rothen Adler-
Ordens dritter Masse, des Ordens der Königlich Württembergischen Krone und des Grossherzoglich Badischen Ordens wom Zähringer Löwen.

Hans majestät konungen av Bayern:
Ärade ministerialråd och generalltulladministratör, Carl Friedrich Bever, riddare av kungliga bayeriska förtjänstorden heliga Michael, av kungliga preussiska röda örnen orden av tredje graden, av orden kungliga Württembergska kronan och den storhertigliga Badiska orden av det uthålliga lejonet.

Texten blir ju lite märklig när man översätter, men du förstår väl innehållet?

Med vänlig hälsning

Britt-Marie