NULL Skriv ut sidan - SV: Svinhufvud af Qvalstad

Anbytarforum

Titel: SV: Svinhufvud af Qvalstad
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-12-24, 17:39

"Anno 1696 d 11 April, efter hans Excell:ce Hr General Fält Tygmestarens ordres och befallning aflade uti Majorens Wälb:ne Hr Magnus Granatenhielms samt öfwerofficerernes närwaro, Johan Svinhufvud, sin skriftt:e samt liflige Eed och revers, wid det honom blef förafskiedat och efterlåtit att resa ut till fremmande orter der att tiena, att han skall sig wed sin trohetz Eed och plicht som han 1694 afsagt, hålla samt sig avocatoria inställa och i helighet hålla de wed Kongl. Artolleriet practicerade inventeringar och inventioner. som hans Revers ad acta widare utwiser."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065849_00212


Källa: Artillerikrisgrättens protokoll 1696, Domböcker, Regementsvis ordnade handlingar, SE/KrA/0082/I/2 (1694-1696)


EÄ, barn tab. 15
"Johan Svinhufvud. Lärfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1691-08-01. Underfyrverkare därst. 1692-12-01. Fyrverkare 1695-02-10. Gick 1696-04-07 i fransk tjänst. Löjtnant därst. Stupade ogift under kriget i Katalonien."