NULL Skriv ut sidan - SV: Rötters Julnötter 2018

Anbytarforum

Titel: SV: Rötters Julnötter 2018
Skrivet av: Lillijan skrivet 2018-12-13, 18:29
Om man får lov att återgå till statistiken över fotografer i 1890 års "folkräkning" ...

Så har även jag sökt i SVAR:s register.
Som Maud skrev, så får man fram 492 träffar om man söker med ordet fotograf.
Med sökvärdet  *otograf, får man 495.
Med fotograf* 644, med fotogr* 677 och med *foto* 684 stycken.
Med "fotogr." endast 33 st.
Så det beror på två saker vilken träffmängd man får - sökvärdet och hur sökfunktionen i sig "tolkar" detta.

Man skulle önska att det gick att använda standardiserade reguljära uttryck.
Nu är det förvisso inte så ...

Så lite i anlogi med CD-skivans "värde-register" för fältet Yrke,
så kan man i SVAR-versionen få ut statistik för samtliga utfallsvarianter.

Så en sökning med det av mig mest generella sökvärdet  (*foto*), så kan man se (bl a) följande statistikrader.
Härvidlag har jag "sorterat bort" alla elever, lärlingar, biträden, hustrur, änkor - men behållit både de med dubbla titlar och även före detta fotografer.

Det är väl en "definitionsfråga" vad som verkligen ska räknas som 'Fotograf'  ;)

Som synes så blir "min" summa av fotografer 505 !

Statistik är inte enkelt  ;)

Yrke                              Antal
Fotograf                        362
fotograf                          79
Fotografist                  13
f.d. Fotograf                    7
f.d. fotograf                    4
Fotogr.                            3
Fotograf.                            3
fotografist                            3
Hemmansegare Fotograf         2
Boktryckare och fotograf         1
Civilingeniör Fotograf            1
F.d. Fotograf                    1
Fanjunkare Fotograf            1
Fotograf Egare                    1
Fotograf e.o. Kontorsskrifvare      1
Fotograf och Hamnfogde         1
Fotograf,Dagsverkstorp.         1
Fotografist.                    1
Fältmusikant Fotograf            1
Handelsidkerska f. d. fotograf.      1
Hoffotograf                    1
Ingeniör och Fotograf            1
Klisterfabriksarb. f. Fotograf      1
Kungl. hoffotograf            1
Mål. o Fotogr.                    1
Snickare, fotograf            1
Urmakare Fotograf            1
bonde fotograf                    1
f. Fotograf                            1
f. Klockare fotograf och bokhandl.   1
f. fotograf                            1
f.Fotograf                            1
f.d. Kapten Fotograf            1
fotogr.                            1
fotograf o litteratör            1
fotograf, gårdseg.            1
hoffotograf                    1
är fotograf                    1
            
SUMMA                        505