NULL Skriv ut sidan - Rötters Julnötter 2018

Anbytarforum

Titel: Rötters Julnötter 2018
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2018-12-07, 02:08

Jag missade de tre första julnötterna men har under stigande häpnad tagit del av frågorna dag 4–7. Har påtalat felen och oklarheterna, hittills utan reaktion. Möjligen kan följande vara av intresse för andra som försökt begripa sig på frågorna.

4 december:
Frågan gällde priset på 1 liter svagdricka 1919.
Svarsalternativet 16 öre angavs vara rätt.
Mitt påpekande:
Här har man uppenbarligen läst fel kolumn. Medelpriset på 1 liter svagdricka var 1919 inte 16 utan 18 öre, enligt https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Priser%20och%20konsumtion/Detaljpriser%20och%20indexber%C3%A4kningar%201913-1930%20(SOS)/Detaljpriser-och-indexberakningar-1913-1930.pdf (https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Priser%20och%20konsumtion/Detaljpriser%20och%20indexber%C3%A4kningar%201913-1930%20(SOS)/Detaljpriser-och-indexberakningar-1913-1930.pdf)
sid 152.

5 december:
Frågan gällde Fantomens julalbum 1944. Hur mycket värderas ett exemplar i perfekt skick av denna utgåva till?
Svarsalternativet 18 000 kronor angavs vara rätt.
Mitt påpekande:
Värdering av föremål är ingen exakt vetenskap och ingen värdering är beständig – det faktiska värdet (vad köparen är beredd att betala) bestäms av tillgång och efterfrågan som kan variera stort över tid.
Seriesams guide anger katalogpriset hos ”fina” seriebutiken för ett inplastat ex av Fantomens julalbum 1944 NM (Near Mint, nyskick, mikroskopiska skador) till 20 000 kr. Något ex MT (Mint, perfekt skick, helt utan skador) finns inte på listan. Enligt Seriesam betalas samlare emellan ungefär hälften av det angivna katalogpriset, varför butiksvärderingen är högst diskutabel.

6 december:
En T-ford kostade 5 400 kronor 1909. Hur många årslöner motsvarade detta?
Jag brydde mig inte om att svara och vet alltså inte vilket svarsalternativ som ansågs ”rätt”.
Mitt påpekande:
Antal årslöner för vem? En piga, en fabriksarbeterska, en läroverkslärare, en barnmorska, en läkare, en regementschef, en landshövding? Eller avses medellön alternativt medianlön för samtliga inkomsttagare i Sverige 1909?
Det måste ju preciseras i frågan vad som menas med årslön!

7 december
:
Det första julfrimärket gavs ut 1904. I vilket land?
Mitt påpekande:
I dagens fråga har man förväxlat julfrimärken med julmärken (som säljs till förmån för diverse välgörande ändamål och inte utgör porto). Det första julfrimärket trycktes i Kanada 1898. Alltså är inget av svarsalternativen rätt.
Den som ändå vill delta i denna alltmer bisarra tävling rekommenderas att svara Danmark – där utgavs det första julmärket 1904.