NULL Skriv ut sidan - SV: Skumpe

Anbytarforum

Titel: SV: Skumpe
Skrivet av: nils_hard skrivet 2018-12-02, 19:42
I ett inlägg 2018-10-31 nämndes en Börje Skumpe. Hörde han ihop med Skumpesläkten på Skumpegården i Jung socken? Ja, på följande sätt:

Skånings hr renov dombok  1646 juni (vol 12, bild 2720), § 17: Framkom Anders Persson i Ufveredstorp  (Uvered är en annexfs t Järpås) på sin mors, Kerstin Olofsdtr, vägnar i Jung och skötte och skaffade åt fänriken Jöns Skumpe i Jung en systerpart i Skumpegården med 5 5/11 xx smörränta, för vilket gavs 7 rdr och en kung Carls daler…till gott minne. Alltså avhände sig AP från sin mor ”och alla hennes arvingar” och tillägnat Jöns S ohh Kerstin Bengtsdtr ”med alla tilliggande lägenheter i Wålängen, Töres, Närby och …?.
(Kommentar: Kerstin O kan tänkas vara dotter till Olof Skumpe på Skumpegården och syster till flera andra Olofsdöttrar, som säljer sina systerlotter i gården, enl Skånings hr renov domb 1642 (vol 10, bild 510), juli, § 36).

Kållands hr renov  domb 1629 20/6: Anders Skumpe tilltalad av Anders Månsson om 12 ½ daler….hans hustru fattades på sitt arv….AM bodde i Uvereds torpa. Även Olof Bryngelsson i Torpa skulle betala.
(Kommentar: Denne Anders Skumpe bör vara = Anders Persson i Torpa enl 1646 års dombok).

Anders levde 1651 (mtl),  bonde i Torpa, Uvereds sn,  kallas Skumpe i domboken 1629 och i mtl 1646 o 1651, säljer 1646 moderns systerlott i Skumpeg, g m Karin (el Kerstin) Olofsdtr, kallas Karin i mtl 1645, 1646 o 1651 och Kerstin i mtl 1647.
Rulla 1648:9 (bild 28): Västgöta kavreg:  Anders Skumpe, Väne hd för Rönåsa (?).
(Han är möjligen identisk med Anders Persson Skumpe).

BARN (med största säkerhet) :
 1. Olof Andersson Skumpe f 161(6) på Torpa, d 1696 28/10 på Torpa, Uvered, g m Ingeborg Andersdtr, fanns 1653 - 1662 där  (mtl). Men 1688-89 (hfl) heter hustrun Karin, då de bor på Kartegården, Uvered.
Barn:
1/. Börje Skumpe, g som ryttare i Torpa 1689 10/2 i Järpås (vigsel i Sparlösa kyrka) m Sigrid Arvedsdtr fr Ullstorp o Levene fs. De skulle bo på Månsag Torpa by. Finns där också enl hfl 1688-89. Han finns som ogift i mtl 1687 på Torpa och 1688 där som ryttare.
Drabanten Börje S i Torpa ohh Karin; barn: Annika f 1692 20/9 i Järpås
En Börje Skumpe finns i rulla 1681:1, Riksänkedr kav, nr 58 Lunna (Solberga sn, Gbg o Boh)
I M Perlestams bok Lydnad i karolinernas tid uppges att ”en drabant Börje Skumpe avlade vittnesmål vid Krigsrätten 1706 16/6”)
(Kommentar:  I vigselboken för Sparlösa 1689, där Börjes (1:a?) vigsel också är antecknad kallas han änkling och Börje Larsson Skumpe – bör vara felaktigt)
2/. Karin Olsdtr Skumpe g 1690 28/10 i Järpås m ryttaren Håkan Arfvedsson fr Levene och (vigsel i Uvereds kyrka),  fl fr Torpa t Sparlösa att bo.
2. Algot Andersson Skumpe f 163(6) på Torpa, d 1693 23/5  i Sjötorp, Höra sn.
Han finns enl mtl 1681-1688 på Sjötorp, mtl 1665-80 har lucka. Mtl 1691: Algot, hh .
? 3.  Gunilla Andersdtr, f 160(4), d 1693 14/2 på Godetorpet, Järpås, sal löjtnant Jöns Orms änka.  Hon var född på Månsagården, Torpa!
Anders Persson Skumpes far är möjligen identisk med Per Larsson ”i Torpa”, som enl Kållands hr renov dombok 1646, okt (bild 3190) lämnat in ett testamente till sin dotter Ingeborg Persdtr, ”nu varandes i Örebro” på smörränta i ”Torpa gård” efter hans död.
Enl domb Kållands hr 1637 ST (b 1410) var Per Larsson i Uvered fullmyndig för en person vid fastighetsförsäljning. Han är nog identisk med en nämndeman PL som fanns i socknen. Huruvida han var =  AP Skumpes far är ovisst.