NULL Skriv ut sidan - SV: Plagman

Anbytarforum

Titel: SV: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-12-01, 14:03

"den 18 feb: 1714 continuerade ord: Tinget [Frosta härad]
/.../
N:o 40
I föllje af Hans Excell:ce Högwällborne H:r Baron General Leutnantens och Gouverneuren Buhrenschiöldz uthfärdade Resolution af Hurfwa d: 4 Decemb: 1712, som tillägnar Lieutnantskan Madam Catarina Plagman att åthniuta på Cronans skogar uthwijsning på timber, med hwilket hon skulle upbyggia Corporals Bostället i Holmby N:o 9 hafwa Nembdemännen Bängt Nilsson i Sönnerto och Tue Pärsson i Ottared granskat samma Boställe d 16 Decemb: 1713, och då befunnit förmedelst stor bristfälligheet till detta Boställshemman nödigt behöfwas fölljande Byggnungztimber Nembl: /.../"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:133 (1714) Bild 310 (AID: v331176.b310, NAD: SE/VALA/0382503)

***


Se även Färs häradsting år 1707:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIAABB:68 (1707) Bild 570 (AID: v308073.b570, NAD: SE/VALA/0382503)