NULL Skriv ut sidan - SV: Skumpe

Anbytarforum

Titel: SV: Skumpe
Skrivet av: nils_hard skrivet 2018-11-13, 09:24
I arméns rulla 1655:1 (tillgänglig digitalt på SVAR) finns under D Sinclairs kavalleriregemente, uppsatt i Väster- och Östergötland, övlt Claes Ekeblads kompani under "gemene ryttare", s 374 (bild 349) i Laske hd, Längum (väl = Längjum) sn en Gustaf Skompe, som rusthållare för Brynte Olofsson.
Gustaf kan vara identisk med denne:
 Gustaf Hansson Skumpe, omtalas i domb 1643 feb § 22 som ”syskonbarn” till Jöns Skumpe, är väl identisk med den ryttare Göstaf Jonsson på Skumpeg som är ”på tåg”  enl 1644 års mtl,  är enl mtl 1646 gift och har en dotter, är 1646 korpral (domb), 1647 finns Göstaf Skumpe m h o 1 son i mtl på Skumpegården, i roul 1649 finns GS på L Brätteberg. Enl jordeboken 1660 fick han 1647 22/6 L Brättebrg ”frtt i sin lvstid”.