NULL Skriv ut sidan - SV: Bouppteckning med mått/vikt/mynt?

Anbytarforum

Titel: SV: Bouppteckning med mått/vikt/mynt?
Skrivet av: mabo skrivet 2018-11-10, 12:29
Enligt sidan http://www.lokalhistoria.nu/vart-att-veta/vikt-matt-och-myntenheter:
Citera
Viktualievikt
1 skeppund = 20 lispund (170 kg)
1 lispund = 20 skålpund eller marker (8,5 kg)
1 skålpund = 32 lod (425 g)
1 lod = 4 kvintin (13,3 gram)
1 mark (340 gram)
1 lödig mark = 16 lod (210,6 gram)

1 brännvinspanna i koppar om 1 lispund och 14 mark.
Omräknat 34 mark.
1 mark i detta specifika fall enligt bouppteckningen värt 20 öre.
Omräknat 680 öre.

Enligt sidan ttps://sv.wikipedia.org/wiki/Daler_silvermynt:
1 daler=32 öre.

680 öre blir då 21 daler och 8 öre.

Att det rör sig om silvermynt framgår väl av kolumnrubriken ("smt") på första sidan i bouppteckningen.

En annan sida om viktmått och andra mått http://www.hhogman.se/matt_vikter.htm:
Citera
Viktmått
Skeppspund
Ett skeppspund = 4 centner = 20 Lispund = 400 skålpund = 170 Kg.
För metaller var 1 skeppund stapelstadsvikt (= 136 kg) = 20 markpund (lispund stapelstadsvikt) = 400 mark.
Lispund
En lispund = 1/20 skeppspund = 20 skålpund = 8,502 kg.