NULL Skriv ut sidan - SV: Skumpe

Anbytarforum

Titel: SV: Skumpe
Skrivet av: nils_hard skrivet 2018-11-05, 13:28
Någon hade frågat om Måns Skumpes ursprung, han som var drabant och bosatt på Storgården i Järpås från ca 1688. Han bör vara identisk med nedanstående person:

Magnus Svensson Skumpe (Schumpe), fältväbel vid Bergsregementet, enl personreg officerare i rullorna:
Fältväbel vid Bergsreg 1677, vol 12, även fänrik 1677 29/1, 1679: 6 o 19; 1680:4; 1681:2; fänrik vid Drottningens livreg till fot 1684: 1.
Rulla 1677:12, Skånska garnisonen, Bergsreg, övlt R Modei, JP Schyttes kompani: fältväbel Magnus Schumpe, 1679:6: Magnus Svensson Skumpe är nu fänrik på kapten v d Ostens komp, Bergsreg, då förlagt i Malmö, 1680:4 = 1679, = 1681; 1684:1, nu vid värvade reg, Drottningens livreg till fot under 2 komp övlt G E D´Albedyll: Fänrik Magnus Schumpe, hade fått fullmakt 1677 29/1 av fältmarskalk v Fersen, men 1685 7/2 ersatt av A L v Böhnen.

1685 29/1 och 29/3: Generalguvernörens över Skåne, Halland och Göteborgs och Bohus läns skrivelse till Kungl Majt: Fänrik Magnus Skumpe begärde avsked (Kungsbacka 1685 19/1) från överste Modei regemente i Malmö, han hade eeu tjänat regementet sedan 1674: 3 år som fältväbel och 8 år som fänrik. Han talar om ”min och de fattiga min hustrus och omyndiga små barns trångmål”.
Reinhold Modeus adl Modée (1629-1691) blev 1674 överste för drottning Ulrika Eleonoras livregemente el Malmöska regementet och 1675 kommendant i Malmö.

PS: Enl N F Beerståhls artikel om Stora Hov, Skara och Åbo under 1500-talet i Skara gille 1992-1993 hette en ägare till St Hov Anders Jönsson (Oxe) och levde 1516. Han råkar vara en ana till mig.