NULL Skriv ut sidan - SV: Skumpe

Anbytarforum

Titel: SV: Skumpe
Skrivet av: gerd skrivet 2018-10-31, 22:23
Hej Helena! Jag ska försöka ge dig ett svar om Olof Jonsson. Eftersom han verkar varit född 1703 kan han stämma med en bror till min mans ana Per Jonsson född 1707 och död 1767 på Tomten, Jung. tomten verkar varit en del av skumpagården. Föräldrarna var Jon Assmundsson död 1719 och Ingierd med de varierande efternamnen Persdotter, Jonsdotter och Svensdotter (ca 1670-1745. Hon gifte om sig 1723 med komministern i Jung Johan Björkdahl. Dessa anteckningar har jag om Jon Assmundsson och Ingierd: Skånings häradsrätt AIa:7 (1719-1722) Bild 203 Tvist om äganderätten till Jon
Assmundssons del i Skumpagården. Det verkar som han hade köpt gården 26 januari 1712
av prosten  Odhelius i Flo och Thodinerna.¶
Skånings häradsrätt (R) AIa:5 (1707-1714) Bild 289 lagbud 1708 änkan Kerstin Jonsdotters moder Maria Johansdotter i skumpegården, Jung företrädde sin dotter angående skatteköp av jord i Skumpegården. säjare verkade pastorsänkan Esther Odelius varit änka efter Asmund Thodin.

Rusthållare för Jung Västgöta regemente Livkompaniet nr 49 (troligen Skumpagården. 1712
och 1714. 1719 Jon Assmundsson död, istället införes dess änka Ingrid Svensdotter med
sina barn.  Hon finns sedan med i flera rullor framåt.¥
1710 nämns inga namn på Rusthållarna, men 1708 heter företräddaren änkan Esther
Odhelus. Hon var gift med kyrkoherden i Jung Assmund Thodin. Fadern? Jon står inte med
bland barnen i de sammanställningar om familjen jag sett. Dock står i Jungboken att famijen
hade 10 barn och jag har sju namngivna. Arvet efter Ester kom upp i Skånings härads
dombok 1712, men där nämns inte namnen på alla barn och Jon nämns ej. Göta Hovrätt -
Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAABA:362 (1712-1712) Bild 260 + Göta Hovrätt -
Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAABA:362 (1712-1712) Bild 350 Där nämns fyra barn
vid namn Johan Petter Maria och Greta. Enligt vad jag kan förstå av de olika dokumenten så
var inte Jon son.
¥
Skånings häradsrätt AIa:14 (1743-1746)Höstting 1745  Bild 492 §4 bild 493 Under lagfart
och uppbörd. Namngivna bröder och svågrar inger öppet brev till Olof Jonssson som sålt
deras andelar i Skumpegården.


Skånings häradsrätt AIa:7 (1719-1722) Bild 358  1722  vintertingJon Assmundssons änka
Ingierd Svensdotter och hennes barn beviljades fasta på en del av skattehemmanet
Skumpagården i Jung. Hänvisning till tingen 19 maj 1720 och 11oktober 1720 och 28 januari
1721.
¥
Skånings häradsrätt AIa:7 (1719-1722) Bild 364 Änkan Ingierd Jonsdotter i Skumpagården
blev tilltalad av Lars i Bremsagården på sina barns vägnar.Även barnens förmyndare
Anders Andersson nämns. Målet gällde 5? skattejord av Tomten i Jung. Gården verkade ha
blivit försåld at Måns Skumpe till hustru Estrid Odelia och lagligen blivit uppbuden och
klanderlöst lagständnes 1708 och 1709. Sedemera sålde hennes arvingar skattejorden till
svarande hustru Ingierd nu avlidne man Jon Assmundsson. Ingierd verkar fått rätt.


Hälsningar
Gerd Johansson