NULL Skriv ut sidan - SV: Skumpe

Anbytarforum

Titel: SV: Skumpe
Skrivet av: amazon4 skrivet 2018-10-31, 14:35
Hej, jag har läst lite av era inlägg angående Skumpe-släkten, och skulle vilja lägga till lite av mina egna frågor och funderingar om släktförbindelserna.

Min morfar föddes i Skumpagården i Jung, och jag har följt hans fäderne-sida så långt jag hittills kunnat, och då har jag kommit till rusthållaren Olof Jonsson i Skumpagården, död 1767-05-12 i Skumpagården, Jung. Han var 64 år vid dödstillfället, vilket betyder att han var född ca 1703 (Bouppteckning: Skånings häradsrätt FII:9, sid.345). Han gifte sig i Fyrunga (R) i juni 1740 med Maria Andersdotter som dog 1772-05-03 i Skumpagården, Jung (Bouppteckning: Skånings häradsrätt FII:10, sid.917). Hon var 57 år vid dödstillfället, och borde varit född ca 1715.

De får barnen Jonas (min ana), och åtminstone döttrarna Kerstin, Katarina och Greta. Jonas föddes 1746-09-05 i Skumpagården, Jung och som dopvittnen nämns: Per Jonsson, Olof Andersson i Skumpagården, dräng Sven Andersson, hustru Maria Jonsdotter i Brätteberg, piga Elin Andersdotter, Stina Jonsdotter.

Min fråga är om ni känner igen några av namnen ovan? Jag misstänker att de är relaterade till någon/några Skumpar...


För att ytterligare komplicera det hela så har jag även på min mormors sida hittat anor som jag tror kan ha något med Skumparna att göra, tex. soldaten Jonas Henriksson Ekegren som vigdes i Järpås (R) 21 juli 1717 med änkan Ingrid Jonsdotter i (Räfwa?)gården?. Så här står det i vigselnotisen: "År 1717 den 21 juli wigdes uti Hjärpåhs kyrka soldaten af öfwerste Wittings Regemente Soldaten Jonas Ekegren ifrån Jungs församling med Enkan hustru Ingrid Jonsdotter ifrån (Räfwa?)gården. Kommo sedan att bli boendes i Jungs socken." Källa: (Järpås (R) C:4 (1705-1759) Bild: 362 Sida: 713.
De får sonen Jan 1718-02-18 i/på Liden i Jung. Dopvittnen: Bryngel i Brätteberg, Ryttare Anders Skumpe, Hustru Ingrid i Skumpagården, piga Ingrid Gudmundsotter, piga Marit Jonsdotter. Dottern Karin föds 1719-01-26 i Brätteberg, Jung. Dopvittnen: Bryngel i Brätteberg, Ryttaren Anders Skumpe, Hustru Ingierd i Skumpagården, piga Marit Jonsdotter, piga Karin Nilsdotter. Sonen Henrik föds 1720-09-27 i Jung. Dopvittnen: Hustru Greta Svensdotter, Måns Skumpe, Ryttare Per Brun, Katarina Nilsdotter i Majegården, Katarina Nilsdotter i Lilla Brätteberg. Sonen Petter (Per) som är min ana föddes 1723-07-04 i Vinköl (R). Dopvittnen: Anders (i Jutagården) och hans hustru, Fältväbelns hustru i Östorp, Sven Ragg och hans hustru.

Min ana Per, var också soldat till en början och kallade sig först för Per Jonsson Ekegren, men senare endast Per (Petter) Ek. Jag vet inte om denne Pers moder är Ingrid Jonsdotter ovan, eller om hans far Jonas Ekegren gift om sig och sedan flyttat till Vinköl. Jag vet inte heller var Jonas Henriksson Ekegren dog.

Jag gjorde sökning på namnet Ekegren i centrala sodatregistrets databas och fann en Hindrik Ekegren, tillhörande Bohusläns Regemente, Bråland Rote, Jörlanda socken. Han antogs som soldat 1708. Vet inte om detta kan vara Jonas Henriksson Ekegrens far. Även en Johan Ekegren finns där, född 1696, antagen 1714. Vet inte om detta kan vara "min" Jonas Ekegren (namnet kanske stavas olika ibland - Jonas/Johan/Jan?).

Det som var intressant var även att vid samma regemente och rote fanns bl.a soldaten Börje Skumpe, antagen 1689. Även en soldat vid namn Anders Salin finns där, antagen 1694 (tror mig ha sett en släkt Salin/Sahlin i Saleby med omnejd).


Mvh
Helena Johansson