NULL Skriv ut sidan - SV: Skumpe

Anbytarforum

Titel: SV: Skumpe
Skrivet av: gerd skrivet 2018-10-19, 22:24
Hej Nils! Dessa flera år gamla anteckningar har jag i mitt släktforskningsprogram om Jöns Jönsson Skumpe:

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIAAAA:17 (1651) Bild 550 Ett mål där Jöns  syster Gunnur och svåger Truls Bengtsson nämns. En Anders Persson nämns också. Enligt mantalslängderna är Truls boende i Tomten Jung och gift med Gunnur. Målet var en följd av ett mål 1641 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIAAAA:9 (1640-1641) Bild 2270 där
även deras syster Mariet Jonsdotter nämns. Här gäller det smörränta och Jöns och Truls
med Gunnur står emot varandra. Det verkar som systern Mariet och Jöns har köpt andel.
Där nämns också brodern Olof.¥Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAAAA:8
(1638-1639) Bild 1880 1638 Målet nämns även här.
1639 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAAAA:8 (1638-1639) Bild 3360
Corpral Jöns Skumpe i ett mål som jag inte tytt.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAAAA:7 (1637-1637) Bild 210 Här nämns
syster Marits man och brodern Olof Jonsson. Det verkar handla om ägodelar i
Skumpagården i Jung.
1634 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAAAA:6 (1633-1636) Bild 1450
Jöns Skumpe och Erik Persson i Saleby. Kunde ej tyda texten, men det verkar stå något om
Jöns möderne det allra sista.
1624 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAAAA:6 (1633-1636) Bild 1480
Jöns Skumpe i Jung vill ha betalt för spannmål av Bengt i Hof.
1647 bild 180 . Köpbrev mellan bröderna Olof Jönsson Skumpe och Jöns Skumpe med hustru
Kirstin Bengtsdotter.¥
Skånings härads sommarting 1697 bild 484 § 25 Jöns Skumpes arvingar i Jung, Allgut och
Måns Skumpe samt fem systrar. Här nämns också att en syster hette Ingeborg.
Jung C.1 Specialräkenskaper med början s 97 Jöns Skumpe nämns 1668 s 98
Väsgöta ryttare rulla 1648 Jöns Skumpes son Måns Skumpe för Jung.


Anteckningarna är som du märker lite röriga eftersom jag har skrivit ner dem i den ordningen jag funnit dem och endast gjort sammandrag av det jag uppfattat av texten. De ska ses som ett arbetsmaterial. Mitt mål var att senare återvända till källorna för en noggrannare tydning. Detta har tyvärr ännu ej blivit av.


Intressant att Nils Werres hustru troligen är av Skumpesläkten från Jung. Jag har haft funderingar på om det skulle kunna varit så, men inte tagit tag i det. Eftersom min man härstammar från Bryngel (Olofsson) Skumpe och jag själv har kopplingar till en Skumpefamilj i Järpås så har jag försökt forska en hel del kring släkten. Än har jag inte lyckats knyta ihop Jungsläkten med Järpåssläkten. 


Hoppas anteckningarna blir till någon hjälp för dig. Det vore sedan intressant att med tiden få reda på vad du kommer fram till.


Hälsningar
Gerd Johansson