NULL Skriv ut sidan - SV: Skumpe

Anbytarforum

Titel: SV: Skumpe
Skrivet av: nils_hard skrivet 2018-10-19, 19:20
Tillägg: Jöns Skumpes 2:a maka, Malin Hansdotter, avled 1711

Skånings hr renov dombok 1675 mars  (bild 2070):  Hustru Malin Hansdtr tillika med Algot Skumpe, Jungby ville att befallningsman och nämndemän skulle medla mellan dem ang ”jorderätter” mm.
ST (bild 2210): Befm Bryngel Skumpe besvärade sig över sin faders broders hustru Malin Hansdtr, ”som skulle hon av honom uppå någon skattejord i Skumpe gården i Jung anammat 10 specie rdr. Nu berättar han icke av henne varken jord eller penningar mäktig bliva”. H Malin ”var intet tillstädes, dy blev detta allenast efter begäran ad acta fört.”
HT (sept, bild 2320): ”Uppå Algut Skumpes anhållande i Jungby beviljades honom förbud på husen …. I Skumpegården, emedan han berättar hustru Malin Hansdtr skall med …. Och förstörande husen….. hon skall upphöra vid laga kraft till dess arvskiftet är förrättat”.
(Anm. Avses troligen arvskiftet efter hennes salig man Jöns Skumpe, som dött några år innan).