NULL Skriv ut sidan - SV: Boteå tingslags häradsrätt (Y) FIIa:2 (1758-1788) Bild 437 / sid 77

Anbytarforum

Titel: SV: Boteå tingslags häradsrätt (Y) FIIa:2 (1758-1788) Bild 437 / sid 77
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2018-10-06, 15:53
Förslag


Upvist den 18 Februarii på Boteå Ting

Afskrift

År 1785 d. 28 Desember woro Undertecknade Kallad Af
Dannemanen Acktad ock wälförståndige Dan. Jöransson
på styrnäs Gården Samt af til för ordnade förMyndare
Enligit Lofl:e Härads Rättens Utslag af d:n 27 Ottober
Sestledne för omyndiga Dottren Gretta Daniels Dotter
att hålla Jnwentarium ock delning efter afledne Hustrun
Sara Jons Dotter på styrnäs Gården Såg ock til rättelse
Som för Loppet utwisar Nembl:n

Hälsningar
Irene