NULL Skriv ut sidan - SV: Bröms

Anbytarforum

Titel: SV: Bröms
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2018-09-29, 14:48
Åh, vad bra att veta att uppgiften i Fant-Låstboms föråldrade herdaminne är felaktig. Prosten Johan Ihering i Tierp (som alltså levde än 23/1 1701) hade fyra kända barn: Sebastian, Roland, Lars och Margareta vilka framgår av samma dokumentblad som jag tidigare länkat till, som tros härröra från avskriften till Erik Sehlbergs verk "Gefle och dess slägter" av bibliotekarien Wilhelm Lindeberg (1861-1941), försedd med kompletteringar, och som förvaras på Gävle stadsbibliotek. Jag önskar att både originalet och avskriften digitaliseras och görs tillgängliga hos Arkiv Digital - något som dock inte låter sig göras då företaget ifråga saknar representation på plats i Gävle. Nåja. Sen väcker tillgängliga mantalsländer för Gävle tyvärr fler frågor än svar:

1681 (sida 571) h: Göli Hansdotter 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005604_00091 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005604_00091)

1683 (opaginerad) hust: Gölij Hans dotter 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006019_00010 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006019_00010)

1684 (sida 478): hust: Gölo Hansdotter
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005605_00031 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005605_00031)

1688 (opaginerad) hustru Giöli Hansd:r. - med en son
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005606_00024 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005606_00024)

1689 (sida 1328) hustru Giöli Hans dotter - med en son
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005607_00058 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005607_00058)

1690 (sida 1654) h: Jölin Hans dotter - med en son
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005608_00070 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005608_00070)

1692 (sida 4702) hust: Giölig Bröms - med en son
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005610_00058 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005610_00058)

1696 (sida 4044) Erich Carlsson Bröms - med hustru
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005615_00428 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005615_00428)

1698 (sida 4193) Erick Carlss. Bröms - med hustru
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005616_00453 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005616_00453)


Erik Carlsson Bröms hade alltså övertagit änkan Gölug Hansdotters (Bröms) placering i mantalslängden. Erik var gift senast 27/2 1696, och ännu 23/2 1698 då hans hushåll förflyttades till raden ovanför inspektor Jochim Wejlandts hushåll. Erik Ca(r)lssons hustru dopvittnade vid åtminstone två tillfällen 6/1 och 21/1 1696. Notisen om hustruns frånfälle saknas dock i längden över döda. Den 28/10 1700 lystes det för Erik Carlsson Bröms och Christina Korstad. Men eftersom barnet hann komma ut inför makarnas bröllop den 15/11, så är sonen Fredrik (döpt 4/11) att betrakta som ett trolovningsbarn och att prästen skrivit in fel namn på modern. Så tolkar jag saken.