NULL Skriv ut sidan - SV: Johan Larsson Emzell

Anbytarforum

Titel: SV: Johan Larsson Emzell
Skrivet av: alexis skrivet 2018-09-16, 16:59
Johan Björnssons mor hette väl Kerstin Larsdotter?

" Fasta för Johan Björnssons i Borgeby moder Kerstin Larsdotter och Lars
Larsson ib på vardera 1/9 ib. Kerstin har köpt av Mats Matsson i Kårrud hans
arvslott för 7 rd, av Jakob i Åsen hans hustrus lott för 6 rd samt ärvt efter sin
fader. Lars har köpt av Sven Camén sin systers Estrid Larsdotters till honom
pantsatta lott för en oxe och köpt av Elin Nilsdotter i Skacksjö hennes del för
1 fat järn samt betalat Olof Jönsson i Gunnarsby 3 fat järn, som denne tidigare utlagt
på Lars och hans systers ("syskons" i renov. domb.) arvslott i Borge-
by."
1655 Vårting Alltså Björ Bryngelssons hustru: "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725" Gunnar Almqvist

--
1/9 i S. Borgeby, som furiren Nils johansson i Borgeby nu köpt av sina fastrar Kerstin
och Ingeborg Björsdöttrar för 15 rd till dem var.
1706 ht