NULL Skriv ut sidan - SV: Johan Larsson Emzell

Anbytarforum

Titel: SV: Johan Larsson Emzell
Skrivet av: alexis skrivet 2018-09-16, 16:35
Du hann före :-) Kan inte detta med arvsrätten ordentligt.  Hela lyder: "Per Olofsson i Gårdsjö tvistar på egna och Lars Johanssons i Askersby övriga arvingars vägnar med Ernst Larsson i Askerby om de 1/3 fäle som denne påstår
sig ha haft med fadern Lars Johansson i dennes lösa och fasta egendom enligt
testamente av 1730 2/1, vilket testamente käranden bestrider.
..Ernst har ålagts att försörja sin ogifta syster, vilken dock senare blivit gift.
Per påpekar att flera av barnen är omyndiga och behöver sitt arv, men då Ernst
i många år förstått huset utan annan ersättning än fälet och dessutom den 1/3
av fastigheten han erhållit i avlingejord, som fadern haft rätt att ge bort, finner
rätten skäligt att godkänna testamentet."
1734 ht 166.