NULL Skriv ut sidan - SV: Falck / Falk

Anbytarforum

Titel: SV: Falck / Falk
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2018-08-10, 23:54
Tillägg: I själva verket avhandlade civilakten 1679/98 en långvarig ekonomisk tvist emellan bokhållaren Olof Eriksson, och i slutskedet hans arvingar, gentemot Mårten Rosenstiernas arvingar (Elgenstierna; Rosenstierna nr 172). Det blev så pass många noteringar för mig att ett litet fel smugit in sig under tabell 1 i ovanstående sammanställning. Per Sigfridsson hade en syster 27/6 1635 (fol. 17) men systen ifråga levde inte 23/6 1629 eftersom hennes namn saknas helt i tomtförteckningen.

Släktkretsen hade även vissa ekonomiska förbindelser med Carl Carlsson Gyllenhielms hushåll. Enligt en handling från våren 1656 (fol. 8 ) omtalas bokhållaren Olof Eriksson befinna sig i svågerskap med både sal. fru Christina Ribbing respektive förutnämnde sal. Mårten Rosenstierna. Gyllenhielms hustru avled ju 19/2 1656. Jag har ännu inte förstått hur dessa tre individer hänger ihop. Eventuellt så kan stammodern Brita Nilsdotter (tabell 1) vara moster till Carl Carlsson Gyllenhielm. I så fall var Brita dotter till kyrkoherden Nicolaus Andreae i Östra Husby sn i Östergötland, tillika sondotter till Stockholmsborgaren Anders Olofsson, som var bördig från Piteå sn och dennes hustru Anna Andersdotter (Kråka) från Sunderbyn i Luleå sn. Ulf H Larsson har tidigare skrivit om Anders Olofssons släktkrets här:

http://www.ulfhlars.se/Genealogi/Borgare/Borgare_2.htm#_Toc221286981

För övrigt kan David Reben (tabell 6) möjligen tillhöra samma familjekrets som borgare Hans Rebben i Norrtälje, omnämnd i Gävle stads dombok vid åtminstone fyra tillfällen under 1630-talet: 26 och 29/3 1635, 12/3 1636 och 29/5 1639.