NULL Skriv ut sidan - Zackarias Simonsson Falcks familjekrets

Anbytarforum

Titel: Zackarias Simonsson Falcks familjekrets
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2018-05-19, 02:17
Krigskommissarien Zackrias Simonsson Falcks familjekrets har gått att kartlägga tack vare ett så småningom omtvistat stenhus vid Söderport i Stockholm, som befallningsmannen Sigfrid Jakobsson på Svartsjö tillhandlat sig år 1587 av borgmästaren Per Anderssons änka Karin och deras son Hans Persson. Sigfrid Jakobssons sonson Nils Persson avyttrade, med föräldrarnas samtycke, huset år 1637 till dennes svåger bokhållaren Olof Eriksson vars arvingar kom att behålla fram tills år 1679 då detta såldes vidare med efterföljande rivning. Stenhuset låg inom nuvarande kvarteret Achilles vid Slussplan, som är mer känt som Räntmästarhuset. Mer läsning hos Stockholmskällan:

https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/KUL/SSMB_0002798_01.pdf (https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/KUL/SSMB_0002798_01.pdf)

Följande uppgifter kommer huvudsakligen från Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, civilakt 1679/98 (F2a: 185). Dessa handlingar är ännu inte digitaliserade. Eventuella rättelser eller kompletteringar tas tacksamt emot.


Tabell 1:

Brita Nilsdotter, levde än 23/6 1629 enligt tomtförteckning i civilakten men var död före 23/12 1637 (fol. 2).
Gift första gången med Sigfrid Jakobsson. Befallningsman på Svartsjö. Förvärvade ett stenhus vid Söderport och erhöll fastebrev från staden 13/11 1587 (fol. 20).
Gift andra gången med Jöns Torkilsson Lünow från Danmark. Död före 23/6 1629 enligt tomtförteckning i civilakten. Läs vidare i Elgenstierna; Lünow nr 373.
Barn:
1a/ Per Sigfridsson, se tabell 2.
1b/ NN Sigfridsdotter, levde än 27/6 1635 (fol. 17).
2c/ Anna Jönsdotter Lünow, se tabell 3.
2d/ Erik Jönsson Lünow. Var kapten för ett västmanländskt soldatkompani 1/12 1622 (fol. 18).


Tabell 2:

Elisabeth Jönsdotter, levde än 14/9 1640 (fol. 17). Död 1655 i Nikolai fs (bg. 23/4 i Jakob fs)?
Gift första gången med Per Sigfridsson från tabell 1. Var död före 1/12 1622 (fol. 18).
Gift andra gången med Per Eriksson, levde än 14/9 1640 (fol. 17). Död 1655 i Nikolai fs (bg. 23/4 i Jakob fs)? Kamrer.
Barn:
1a/ Sigfrid Persson, som levde än 23/6 1629 enligt tomtförteckning i civilakten men var död före 23/12 1637 (fol. 2).
1b/ Nils Persson. Försålde stenhuset vid Söderport till sin svåger Olof Eriksson 23/12 1637 (fol. 2).


Tabell 3:

Zackarias Simonsson Falck från Kalmar, död 21/5 1629 i Brunsberg. Krigskommissarie m.m.
Gift första gången med Anna Jönsdotter Lünow från tabell 1.
Gift andra gången 2/1 1620 i Nikolai fs med Brita Svensdotter, som var änka än 23/8 1656 (fol. 9). Tidigare gift med kamrer Johan Nilsson (Elgenstierna; Gyllenax nr 261 och Rosenflycht nr 580).
Barn (från faderns första äktenskap återfinns tre barn som döpta i Nikolai fs: 13/8 1612, 10/9 1615 respektive 22/11 1617):
1a/ Brita Falck, se tabell 4.
1b/ Karin Falck, se tabell 5.
1c/ Elisabeth Falck, se tabell 6.
2d/ Petter Falck, döpt 4/8 1620 i Nikolai fs. Nämnd i bou  efter brodern Johan 19/11 1669. Borgmästare i Viborg. Var gift och hade barn. Jag efterlyser ytterligare uppgifter om familjen ifråga.
2e/ Johan Falck, döpt 9/10 1625 i Nikolai fs. Se tabell 7.

Styvson Nils Johansson Rosenflycht, en av undertecknarna  27/6 1635; 3/4 1669 respektive 5/4 1679 (fol. 5, fol. 12 respektive fol. 25)
Styvson Hans Johansson, en av undertecknarna 27/6 1635 (fol. 5).

Familjefaderns biografi i SBL: https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15063 (https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15063)

Om ätten Falk från Kalmar: https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=15010 (https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=15010)

Sterbhuset instämt om gamla skuldfordringar åren 1650-51: Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/132 (1651), bildid: A0068051_00308

En långvarig tvist med Mårten Rosenstiernas arvingar om caution: Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/254 (1669), bildid: A0068173_00877


Tabell 4:

Brita Zackariasdotter Falck, död (bg. 24/8) 1675 i Nikolai fs.
Gift med Olof Eriksson, död före 8/3 1679 (fol. 1). Bokhållare. Förvärvade ett stenhus vid Söderport av sin svåger Nils Persson 23/12 1637 (fol. 2).
Barn (osäker ordningsföljd):
a/ Erik Olofsson Flyckt. Var löjtnant vid Adelsfanans fördubbling 1679.
b/ Brita Olofsdotter, död (själaringning 16/10) 1672 i Nikolai fs. Gift med Mattias Eriksson Orre, Kapten och drabant vid Livgardet åren 1662-1674 enligt rullorna. Tre efterlevande barn 8/3 1679 (fol 1). Påträffade döpta barn: Elin 26/5 1663 i Hovförsamlingen, Brita 20/6 1666 i Hovförsamlingen och Johanna(?) 11/1 1672 i Nikolai fs.
c/ Margareta Olofsdotter, döpt 31/5 1635 i Nikolai fs. Död (själaringning 25/2) 1679 i Nikolai fs. Gift med Petter Tårsk, död (själaringning 25/8) 1668 i Nikolai fs. Bokhållare. Tre efterlevande barn 8/3 1679 (fol 1). En son Olof döptes i Nikolai fs 6/6 1665.
d/ NN Olofsdotter, död före 8/3 1679 (fol 1). Gift med en Lars Busch, som verkar vara identisk med sedermera adlade kapten Lorens von Buschenfeldt, död 18/9 1700 i Viborg. I så fall var denne gift två gånger. Tre efterlevande barn 8/3 1679 (fol 1). Påträffade döpta barn: Christina 2/3 1666 i Jakob fs och Zackarias 15/5 1672 i Katarina fs. Från Buschs senare äktenskap med Catharina Willberg döptes en dotter Christina Juliana 22/10 1682 i Hedvig Eleonora fs. Ytterligare upplysningar om den icke introducerade ätten von Buschenfeldt finns att tillgå i Christopher von Warnstedts utförliga artkel på sida 93-96 i Genos 61 (1990).


Tabell 5:

Karin Zackariasdotter Falck
, död (bet. datum 9/12) 1635 i Nikolai fs.
Gift med Johan Carlsson Rechard, som var död senast 1646 då arvskifte ägde rum efter honom (fol. 17). Krigsrättssekreterare.
Barn:
a/ Zackarias Johansson Rechard, som levde än december 1699 då han gav peng till Maria Magdalena kyrka för själaringning åt sin framlidna hustru. Landsbokhållare m.m. i Västerbotten med bas i Umeå 1671-1695 (mtl). Zackarias Rechard och  Elisabeth Persdotter Blix (1637-1699) från Nikolai fs hade åtminstone fyra barn.
b/ Carl Rechard, döpt 21/9 1631 i Nikolai fs. Död (bet. datum ) 22/10 1632 i Nikolai fs.
c/ Anna Rechard, döpt 4/8 1634 i Nikolai fs. Död ung.
d/ Carl Rechard, döpt 22/10 1635 i Nikolai fs. Död ung.


Tabell 6:

Elisabeth Zackariasdotter Falck, levde än 18/3 1665 (Svea Hovrätt [Liber causarum] 120:7 mål nr 15, sida 80).
Gift 18/5 1637 i Nikolai fs med David Reben, död (bg. 31/5 1659 i Maria fs. Bosatt där 1652 (mtl).
Kända barn:
a/ NN Reben, död (bet. datum 14/9) 1639 i Maria fs.
b/ David Reben, döpr 10/11 1642 i Nikolai fs.
c/ Johan Reben, döpt 22/4 1646 i Nikolai fs.
d/ Anna Reben, döpt 12/3 1648 i Nikolai fs.

En son död (bg. 20/6) 1665 i Maria fs, kan möjligen vara David eller Johan.


Tabell 7:

Johan Zackrisson Falck, döpt 9/10 1625 i Nikolai fs. Var död före 19/11 1669 (bou). Tullnär vid Blockhusudden, och innehade en gård vid Sankt Paulsgatan på Södermalm.
Gift med NN, som levde än 18/3 1665 (Svea Hovrätt [Liber causarum] 120:7 mål nr 15, sida 80) men var död före 19/11 1669 (bou efter maken).
Barn:
a/ Johan Falck, som var 13 år gammal 1669.
b/ Christina Falck, som var 12 år gammal 1669.