NULL Skriv ut sidan - SV: Anbytarforums innehåll

Anbytarforum

Titel: SV: Anbytarforums innehåll
Skrivet av: Paul Bergström skrivet 2018-05-18, 08:28
Efter att ha jobbat med införandet av GDPR utifrån ett arkivperspektiv så gör jag bedömningen att det är en väl extensiv tolkning att varje namn som användare frivilligt lämnat här i samband med en tidigare registrering och tidigare gjorda inlägg nu retroaktivt skulle vara aktuella för pseudonymisering.

Däremot är det möjligt att man fr.o.m. 2018-05-25 skulle förtydliga användandet av de lämnade personuppgifterna och lämna möjlighet att lämna ett samtycke därtill. Här skulle man kunna tänka sig tre lägen: 1) Att gå med i forumet med ett samtycke att publicera sina (relevanta) personuppgifter 2) Att gå med i forumet utan att samtycka till det och därmed få dessa uppgifter pseudonymiserade, eller 3. Att helt avböja ett inträde i formumet

Vi kommer förmodligen landa där ändå då det redan finns tendenser till att vissa personer väljer bort sitt pseudonymiserade användarnamn till förmån för sitt riktiga namn.

Med vänlig hälsning
Paul Bergström