NULL Skriv ut sidan - SV: Anbytarforums innehåll

Anbytarforum

Titel: SV: Anbytarforums innehåll
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2018-05-18, 01:28
Jag förstår inte hur någon, ens i sömnen efter en mycket blöt kväll, kan inbilla sig att GDPR förbjuder en skribent att av egen fri vilja sätta ut sitt eget namn som författare till sina egna inlägg...  :D Det är ju en helt absurd idé.

Något som däremot är viktigt i GDPR är information (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ratt-till-information/). Det ska också finnas en rättslig grund (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/rattslig-grund-for-personuppgiftsbehandling/) för personuppgiftsbehandlingen, t.ex samtycke/avtal.

Här fanns alltså ett avtal mellan forumet och användarna. Däri ingick att man skulle uppge sitt riktiga namn vid kontoregistreringen, och det skulle sedan publiceras som författarnamn i inläggen.

Plötsligt ändrar så Släktforskarförbundet det utan minsta lilla information till användarna; inte förrän efteråt, när användare hör av sig till de ansvariga och frågar vad som hänt, så kommer informationen: "Vi har även valt att byta visat namn till användarnamn..." (https://forum.genealogi.se/index.php?topic=153254.0)

"Vi har valt..." Tror man verkligen att det är så enkelt? Vad man skulle ha gjort var naturligtvis att i god tid informera alla användare om vad som var på gång, och givit dem en chans att ta ställning till om man ville ha kvar sina konton på de nya villkoren. Så gör andra - men Släktforskarförbundet gör sin vana trogen som man behagar. Om det beror på okunnighet om gällande lagar eller bara på att man inte bryr sig, ska jag inte spekulera om...

Själv skriver jag knappt något i Anbytarforum längre, sedan ett antal år tillbaka. Det finns flera skäl till det, som vi inte behöver gå in på här. För mig handlar detta därför i första hand om rätten till mina c:a 3.000 gamla inlägg, skrivna enligt då gällande villkor.

Varje skribent har upphovsrätten till sina egna inlägg. Och så här står det i upphovsrättslagen (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729):

1 kap. 3 §: "Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver."

Och vidare:

7 kap. 53 §: "Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder, som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovsrätten eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot 50 §, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst två år."

Och man kan ju lugnt säga att Släktforskarförbundet har vidtagit en sådan åtgärd...