NULL Skriv ut sidan - SV: Otto

Anbytarforum

Titel: SV: Otto
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2018-05-17, 03:58
Citat från: Erik Holmlund 2010-05-29, 17:50:21
Alltså, har ingen sökt efter Ingeborg Torbjörnsdotter anor? Som sagt så är Torbjörn ett mkt ovanligt namn i Västerbotten så det rimliga antagandet vore att Aegidius träffat henne i trakten av sin uppväxt, dvs Dalarna/Bergslagen. Dessutom hade Aegidius & Ingeborg en son vid namn Engelbrekt, ett tämligen ovanligt namn i Västerbotten det med, men däremot inte helt ovanligt i Dalatrakten. Dessutom tycks inte namnet Engelbrekt återfinnas bland Aegidius kända anor, så det namnet bör ha kommit från Ingeborgs sida av släkten. Vet någon om det fanns någon Torbjörn Engelbrektsson i Falun? Eller i Dalarna/Bergslagen? Bara för att konstruera ett namn och kasta ut ett förslag...
 
Engelbrekt tycks vara den näst äldste sonen i Aegidius/Ingeborgs barnaskara, så det vore även rimligt av den anledningen att namnet Engelbrekt kom från Ingeborgs sida, eftersom den äldsta kända sonen(Ludvig) fick sitt namn från Aegidius sida av släkten.
 
Som sagt, om det fanns någon Torbjörn Engelbrektsson så hade det varit intressant undersöka honom närmare.

Erik: Ifall följande uppgifter skulle vara av intresse för dig så blev en herr Torbjörn Engelbrektsson och Ingeborg Hansdotter sammanvigda i S:t Nikolai fs i Stockholm 22/7 1610 (EII:1 sida 3).

En nätuppgft omtalar en avskrift nummer två i Arthur Erikssons arkiv (Riksarkivets film nummer 95) som berör ett fastebrev till en gård i Vad, Söderbärke sn från 1625. Utan exaktare källhänvisning lyder dess inledning så här:

”För allom dem som detta mitt närvarandes öppna bref sedermera läsandes hafva bekänner jag Torbjörn Engelbrektsson härads-höfdinge som hafvande i ----- och i VästerDala och Vesterbergslagen gör härmed veterligt att år 1625 den 15 juni då jag laga ting höll med allmogen uti Söderbärkes sockenstuga i arrenderarens närvaro ärliga och välaktade Magnus Jynning. […] ”

Den 11/10 1631 höll Torbjörn Engelbrektsson, som då var landsdomare i Söder Järnbergslagen, med Säters och Näsgårds län, en rättegång på på Säters kungsgård där ståthållaren Petter Kruse var närvarande (en son till denne, Frans Crusebjörn, skulle ju bli landshövding i Västerbotten åren 1641-1653). I slutet av handlingen återfinns Torbjörns bomärke.

Källa: Svea Hovrätt, Huvudserie [Liber causarum], SE/RA/420422/01/E VI a 2 aa/73 (1634), bildid: A0067992_00187


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067992_00187 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067992_00187)

I Fredric Wilhelm Radloffs år 1795 utgivna verk ”Beskrifning Öfver Åland” kan man på sida 155-156 notera att Andreas Buraeus från Säbrå sn var häradshövding på Åland åren 1616-1640. Under hans tid var flera lagläsare verksamma på Åland, exempelvis Torbjörn Engelbrektsson åren 1634-1636. Buraeus efterträddes som häradshövding på Åland av Johan Olofsson Dalkarl (senare adlad Stiernhöök) från Rättvik åren 1641-1646.

http://runeberg.org/rfwaland/0164.html (http://runeberg.org/rfwaland/0164.html)

Lycka till med fortsatt utforskande av denne så intressanta Torbjörn Engelbrektsson.  :)