NULL Skriv ut sidan - SV: Jehu, slup - plundrad och sänkt utanför Norge ca 1820

Anbytarforum

Titel: SV: Jehu, slup - plundrad och sänkt utanför Norge ca 1820
Skrivet av: marianne skrivet 2018-05-13, 13:16
Har gjort ett försök till tolkning av ovanstående text, men det är flera ord som jag inte förstår.
Vore tacksam för läshjälp med framför allt de fetstilsmarkerade orden och frågegtecknen.


Paastand

I
a  at skipperne Poul Germann og Lars Back same? deres? ? forbrudt? og ? til Fästningsarbejde paa livstid.
b  at Drengen Jens Olsen stryges? till Lagen? og ? till Fästningsarbejde paa Livstid,
c  at Styrmand Erich Norberg, Matros Carl Peter Skog, Matros Johannes Andersson og Lars Sörensen ? till Fästningsarbejde, de 3 förstnomnte paa Livstid, men Lars Sörensen paa 8te Aar.
d  at Efternomnte ? till Tugthuus-arbejde: Styrmand Carl Hendrik Germann

Ole Laurentius Sörentsen og Maren Kirstine Sörensen i 2de Aar, Niels Sörensen i 1½ Aar, Karen Sörensen 1 Aar, Lars Halvorsen Falck i 6 Maanader, Christen Larsen Falch 3 Maanader, Hans Olsen 2 Maanader.
e  at Christian Anker Sörensen straffas med Riis? i fängselet under fogdenes? Opsigt.
f   at Lodserne Erich Olsen og Niels Ellefsen ? til fängsel paa Wand? og bröd i 10 Dage.

II …….

III
l  at Regress?? forbeholdes det Offentlige?? imod Kjöbmand B. Cloth i Kongsbacka saamnt?? for denne Sags Omlastninger forsaawidt? desse ej hawes?? hos de Tiltalte?? som for hans Medskyldighed tilligemed?

Skipper Petterson og Mandskab i  Baaden Almänna Bästa ulowlige Laden?? paa Jomfrueland i Januari 1819.
m  at ……..