NULL Skriv ut sidan - SV: Jehu, slup - plundrad och sänkt utanför Norge ca 1820

Anbytarforum

Titel: SV: Jehu, slup - plundrad och sänkt utanför Norge ca 1820
Skrivet av: marianne skrivet 2018-05-12, 11:04
Jag har nu fått svar från Statsarkivet i Kongsberg varifrån jag kopierat vissa delar:

…. det ser ut til at rettsmøter og forklaringer har blitt holdt ved forskjellige rettsinstanser, både i Kragerø by, Larvik by og Larvik sorenskriveri.

Sjøforklaring den 03.12.1818 (Larvik og Sandefjord byfogd, bytingsprotokoll nr. 25, s. 534-535).

"Deduction og Domspaastand i Justitssagen, angaaende Sluppen Jehu og dens Ladning" til "Den Kongelige anordnede Commission til paakjendelse af Omgangsmaaden med Sluppen Jehu og dens Ladning", fremlagt ved Kragerø Rådstue 12.10.1821.
(Larvik byfogd, diverse dokumenter, eske Ya-L0011). Sistnevnte eske inneholder en (ufullstendig) rekke fremlagte saksdokumenter, som du eventuelt selv må se igjennom på vår lesesal.

Vi har ikke - innenfor den tiden vi har hatt til rådighet i saken - kunnet finne ut når og hvor dommen ble avsagt.


- - - - - - - - -


Det är verkligen inte lätt att läsa och förstå den norska gamla texten.
Men jag tolkar det som att Paul Germann och Lars Back var dömda till livstids fästningarbete, enligt det andra dokumentet från 1821-10-12 ovan, medan Pauls bror Carl Hendrik Germann var dömd till två års tukthus?arbete.
(Det var många fler inblandade.)

Enligt Kungsbacka hfl 1823-25 står bröderna German som rymda. Frågan är om de lyckats rymma efter oktober 1821 och vart de i så fall tog vägen.