NULL Skriv ut sidan - SV: Brev till Kunglig Maj:t

Anbytarforum

Titel: SV: Brev till Kunglig Maj:t
Skrivet av: UllaK skrivet 2018-05-06, 12:05
Hjärtligt tack både Niklas och Joakim!

Fantastiskt Joakim att du lyckats uttyda bokstäverna.
Det är väldigt snårigt att förstå vad Hendrik egentligen efterfrågar. Som jag uttyder breven vill Hendrik få det auktoriserat av drottningen/kungen att han (ofrälse) får bebo det lilla frälse hemman som hustrun Margareta/Greta ärvt av sin far Major Isak Svinhufvud. Han anför sin goda vandel genom att hänvisa till sin fullmakt som lantmätare, att han fortbildat sig inom fortifikation samt att General Majoren Kiöhler är beredd att anta honom som kvartersmästare. Äktenskapets giltighet intygas av släkten som dessutom försäkrar att de inte har något att anföra däremot.

Man undrar om han fick något svar till slut. I vilket fall så fick de nog inte bo kvar. Ett år efter andra brevet får Hendrik förordnande som lantmätare i Finland och familjen flyttar dit. Yngste sonen (Anders också lantmätare) född i Finland blir den som motvilligt återför släkten Richenberg/Reichenberg/Rickenberg till Sverige då han blir förordnad en lantmätaretjänst i Glava i Värmland (saknar den vackra hembygden vid Finlands södra kust). Hans syskon verkar inte återkomma till Sverige.

Tyvärr verkar det som om jag får göra en stor revision av mitt släktträd. Den enda som jag ser att Greta skulle vara syster till är undertecknande Chatarina - och då får Greta en annan Isak till far (från Dahlregementet som det också står) än i mitt släktträd. Anledningen till att jag avfärdade denne Isak var att Margareta/Greta är född i februari 1687 och de förmodade föräldrarna gifter sig i december samma år - men så kanske det kan vara? Om hon skulle ha haft en annan mamma än Elisabet Philp - kanske en som dog i barnsäng? - brukade väl änklingen vänta ett år med att gifta om sig? Men det är väl en diskussion som ska in under en annan rubrik..