NULL Skriv ut sidan - SV: Karin Andersdotter, död 26 december 1754

Anbytarforum

Titel: SV: Karin Andersdotter, död 26 december 1754
Skrivet av: Pär Nilsson skrivet 2018-05-03, 18:23
Hej Harald,

Personalian efter Karin Andersdotter i Milsbo tolkar jag som följer:
Begrofs hust. Karin Andersdott. nata in Siöhaga i Nybo
fiärdingen och Tuna år 1691, renata. Kunde läsa ...?...
Första gången gift med sal. Erik Andersson i Milsbo, med
honom i 4 år, 2 barn, 1 son 1 dott. som lefva. Änka 2 år
Andra gången gift med efterlåtna Hans Görsson
från Åsen i Nybo fiärding, med honom något öf-
ver 37 år. Ägt 2 söner, 1 död. In vita proba. Säng-
liggande 14 dag. med siuklig öfver ett åhr.
Dog den 21 hujus.  63 åhr och något öfver.
Dödsorsak: Svullnad och vattusot.
Testamente till kyrkan 7 daler och 2 fjärdingar säd till de fattiga.

Karin gifte sig första gång 1711-09-17 i Tuna och hennes förste make dog 1715.
Karin var sannolikt dotter till Anders Hansson i Sjöhaga (1658-1704) och Sara Andersdotter (1658-1743).

Hälsn.
Pär Nilsson