NULL Skriv ut sidan - SV: Sytingsman?

Anbytarforum

Titel: SV: Sytingsman?
Skrivet av: Anders Väppling skrivet 2018-05-02, 17:37
Hittade följande i SAOB:

"SYTA
(förr) med obj. betecknande person som på grund av sjukdom l. orkeslöshet l. hög ålder o. d. var oförmögen att klara sig själv, ofta liktydigt med: ta hand om l. vårda l. sörja för l. underhålla o. d."

Källa: https://www.saob.se/artikel/?seek=syta (https://www.saob.se/artikel/?seek=syta)

Se även längre ner:


"-MAN.
1) (särsk. i Finl, i sht om ä. förh.) mansperson som överlåtit jordbruk o. d. åt annan person o. lever på undantag, mansperson som åtnjuter sytning, sytningstagare."


Med vänlig hälsning,
Anders