NULL Skriv ut sidan - SV: Klosterordnen S:t Anne/Anna

Anbytarforum

Titel: SV: Klosterordnen S:t Anne/Anna
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2018-05-01, 20:40
Som framgår av bildutdraget - ur SmH 1555:11, fol. 132v ("Prebende Anne landbo") -, rör det sig om ett S:ta Annæ prebende, som hade jordinnehav på olika håll i Värend. Prebendena utgjorde stiftelser vid domkyrkan; avkastningen av prebendenas gods uppbars av domkapitlets medlemmar som lön (varje medlem hade sitt prebende). Om S:ta Annæ prebende, se bl.a. Lars-Olof Larsson, Småländsk bebyggelsehistoria. I. Från vikingatid till Vasatid. 1:1 Kinnevalds härad (Acta Wexionensia. Serie I. History & Geography 1:1, 1979), s. 29f, samt dens., Det medeltida Värend. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt (1964, ny upplaga 1975), kap. XV. Franciskanerklostret har inte med saken att göra.