NULL Skriv ut sidan - SV: Klosterordnen S:t Anna

Anbytarforum

Titel: SV: Klosterordnen S:t Anna
Skrivet av: Mikael Andersson skrivet 2018-05-01, 12:17
Hej! Hittar inget om sankt Anna i Växjö. Bara ett Sankt Annas gerde/ gärde i Växjö. Finner det i Halmstad och Söderköping/ skällvik samt Åbo. Dock fanns det samband mellan Växjö o Skällvik/ Söderköping i Bl a biskop i Växjö Erik Falck/falck som om jag inte minns fel ägde mark i Söderköping och även hade koppling till Skällvik. Har tyvärr inte tid att leta fram dessa ledtrådar men lite googlande kanske ger dig något.

Har du flera ledtrådar om växjöklosteret?

För lite inspiration ur Wikipedia: Sankta Annas kloster, var ettfranciskankloste (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Franciskanorden)r i halmstad, anlagt 1494 och upplöst 1531.Sankta Annas kloster uppges i Rerum Danicarum som anlagt 1494. Mycket tyder dock på att byggnationen pågick ännu både 1499 och 1503. Kristina av Sachsen (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kristina_av_Sachsen) gav vid sitt besök i Halmstad 1503 en silvertavla som skulle försäljas och pengarna användas till franciskanklostrets byggande. 1531 skall klosterbröderna av stadens magistrat fråntagits klostrets nycklar och fördrivits från klostret. Sex bröder skall ha fått tillstånd att stanna kvar om de levde på allmosor och undanhöll sig från att predika. Klostret verkar dock ha övergivits och året därpå gav Fredrik I (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fredrik_I_av_Danmark)tillstånd att använda klostrets egendom till de fattigas underhåll. 1564 återtog Fredrik II (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fredrik_II_av_Danmark) klostret, som då ännu till delar stod kvar och förlänade det till en person med namnet Lauritz Jensen. Borgmästare och råd löste dock 1577 klosteregendomen från Lauritz Jensens änka i syfte att använda det som hospital. Om något sådant tillkom är dock oklart. Ett kopparstick från 1593 och en relief från 1598 på Fredrik II:s gravmonument i Roskilde domkyrka visar att klosterkyrkan då ännu stod kvar. Byggnaderna torde dock ha förstörts i samband med Halmstads stadsbrand 1619.
I kvarteret Klammerdamm, begränsat av Vallgatan, Klammerdammsgatan och Hantverkargatan påträffades vid arkeologiska utgrävningar 1937 rester av klostret.