NULL Skriv ut sidan - SV: Plagman

Anbytarforum

Titel: SV: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-04-27, 22:45

"Plagman, Johan (adl. Ehrnrooth)
Krigsfiskal i Finland 1663, häradshövding 1671
Suppl[ik]: P 14, P 36, P 76      1671"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00647 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300104_00647)

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Kortregister till serien Suppliker, SE/KrA/0001/D 12/4

***

Johan Plagmans:
Supplik P 14 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00333 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00333)
Supplik P 36 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00334 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00334)
Supplik P 76 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00335 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066182_00335)

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Suppliker, SE/KrA/0001/E n/11 (1671)

***


"Jakob Nilsson Agricola, adjunkt i Vichtis, där bosatt på Niemenpää rusthåll; † 1688. —
Gift med Margareta Plagman, dotter af rådmannen i Åbo, Hans Plagman, och Elisabet Finno ( 8 ). — Från deras son, kaplanen i Vichtis, Georg Agricola, härstammar den 1864 på finska riddarhuset inskrifna ätten n:r 238, Agricola."

http://runeberg.org/frfinl/0009.html (http://runeberg.org/frfinl/0009.html)


***

"Henrik Jönsson. Kallas kammarskrivare 1592. Var tullnär i Viborg 1597 och tillika handskrivare på slottet. Fick genom testamenten 1596-05-09 och 1599-03-25 av sin faster Margareta Mattsdotter ärva Tali, Nikoskela, Lyykylä och Repola, alla i Viborgs socken. Fick frälse Haltiansaari Slottsskrivare i Viborg. En av Sveriges fullmäktige vid gränsläggningen mellan Ingermanland och Novgorods län 1617-10-10–1618-03-30. En av kommissarierna vid det därpå följande nya sammanträdet med de ryska sändebuden. Erhöll bekräftelse på adlig frihet och privilegier för alla gods som hans faster testamenterat honom 1618-07-15 och fick genom k. brev s. d. i förläning all tionde i Jääskis' socken. Död 1628-04-00 i Viborg. Han bör icke, såsom tidigare skett, förblandas med fogden i Viborgs län Henrik Jönsson Caréel. Gift 1:o med N. N., som levde 1594. Gift 2:o med Barbara Plagman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1634 med fältsekreteraren Christian Simonsson, adlad Tallberg), död 1671, dotter av borgmästaren i Åbo Peter Plagman."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Teetgren_nr_557 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Teetgren_nr_557)
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tallberg_nr_1757 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tallberg_nr_1757)

***

Ur lönelikvidationen efter Jacob Plagman, jaktlöjtnant vid Strömstad:

"At framledne Jagt Lieutenanten Sahl. Jacob Plagman inga flere arfwingar sig efterlemnat, än des ännu i lifwe warande Änkia Martha Jörgensdotter, och enda dottren Chatarina Plagman, som har til man Christen Eliasson hwilka denna fullmacht egenhändigt underskrifwit, det warder härmed uppå begiäran wederbörligen betygadt Strömstad d: 7 Martii Anno 1741"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067802_00171 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067802_00171) ff

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Tullstaten efter 1680, SE/RA/522/16/50/9


***

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, SE/RA/756/756.1/P/I/P 17
Plageman, Plagman


T.ex (bild 42):
"...mit seinem Vettern Marten Plageman herausser gezogen und zu Fockebecke [Fockbek], da [där] Marten Plagemans Vater [fader] gewohnet [bodde], welches ein Viertail Meil Weges von Renspurgk [Rendsburg] gelegen, ...". Se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rendsburg (https://sv.wikipedia.org/wiki/Rendsburg)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070053_00007 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070053_00007) ff

***

Plagman - https://www.genealogia.fi/genos-old/39/39_1.htm