NULL Skriv ut sidan - SV: Drakenstierna

Anbytarforum

Titel: SV: Drakenstierna
Skrivet av: kvm skrivet 2018-04-19, 23:48

"Anno 1696 den 9 Septembris /.../
1. Förestälte sig Studiosus Dn Pet: Elg Wermeland med Elsa Drakenstierna, och tå opplästes hennes skrift, däruthinnan hon begärer att blifwa wijd honom qwitt, ehuruwähl fuller med bägges samtycke hade warit lyst til Giftermåhl dem emellan, andragandes hon där till sådana Argument och skiähl, såsom.
1. /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00210 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00210) ff

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00214 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00214)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00215 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00215)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00222 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00222)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00223 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00223)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00224 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00224)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00229 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00229)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00240 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00245 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00248 ff
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00251
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074654_00253


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/14 (1694-1697)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenstierna_nr_531 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Drakenstierna_nr_531)