NULL Skriv ut sidan - SV: Åmåls stadsförsamling

Anbytarforum

Titel: SV: Åmåls stadsförsamling
Skrivet av: andkl skrivet 2018-04-17, 19:32
I den bilaga som PD gav ut 29 mars, med anledning av Åmål 375 år,  finns en text av Dick Harrison, där ett möte i rådstugan 6 maj 1665 nämns. Eftersom det ska talas om släktingar till Töres Persson (Pedersson) blev jag nyfiken och letade upp det (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIBAA:6789 (1646-1679) Bild 88). Texten om släktingarna lyder då

”Borgemestaren Töress Pedherson, hwilka ähro dhe samma [en fråga från Töres], Sadhe Hindrik Nilzon, jo män du äst een för orsaken du äst Borgemestaren, och Bror din den andra för han är Dommaren, och sonen din den tredie för han ähr statz skrifuare, men dhen fierdhe bleff intett nempde, ….”

Töres son som här nämns är Olof Töresson [Åman] vilket ju är väl känt. Men en bror som ska vara ”domare”? Vem kan detta vara? Det är ju Töres som bör vara domare i rådstugan i egenskap av borgmästare? En byfogde Anders Pedherson  finns det. Kan han kallas domare? Ska erkänna att jag är osäker på första bokstaven i ”Dommaren”. Men om det inte är ett D, vad är det då?