NULL Skriv ut sidan - SV: Holländska

Anbytarforum

Titel: SV: Holländska
Skrivet av: Lars-Olov Eriksson skrivet 2018-04-13, 23:09
Bifogade dokumentsida tror jag är en del i en affärsuppgörelse, vari en viss David van Baerle beställer ett fartyg (specificerat på första sidan) av varvsägaren Jacob Reenstierna 1674. Jag vill gärna ha denna tolkning bekräftad men dessutom mera detaljer. T ex nämns flera belopp, som jag tror mig kunna läsa, men hur dessa summor förhåller sig till varandra undrar jag över (jag tänker då inte på de alternativa valutorna svenska riksdaler eller holländska gulden). Speciella villkor i uppgörelsen är också av intresse. Är totalpriset 20,500 riksdaler t ex ? Står det något om leveranstidpunkt (jag tror mig veta att fartygsskrovet var byggt redan) ?