NULL Skriv ut sidan - Pärlfiskeriinspektor / Pärlfiskeriinspektör

Anbytarforum

Titel: Pärlfiskeriinspektor / Pärlfiskeriinspektör
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2018-04-07, 12:58
pärlfiskeri

Jord- och skogsbruk

Beskrivning
Rätt att fiska flodpärlmusslor i strömmar, sjöar, åar och bäckar. Pärlfiskandet förklarades vara kronans regale 1691 och 1731. År 1747 fick enskilda personer mot anmälan rätt att utan avgift fiska pärlor. Villkoret var att pärlorna skulle erbjudas kronan till inlösning. På 1830-talet anmärktes att kronan inte hade utnyttjat denna rättighet och att pärlfisket i praktiken kunde betraktas som fritt. Pärlfisket förbjöds när flodpärlmusslan fridlystes 1955.

Finsk beskrivning
simpukanpyyntioikeus, helmenpyyntioikeus

Källor:

 Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 238.

 Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Källa: http://fho.sls.fi/uppslagsord/620/parlfiskeri/

----------------

-FISKARE. (pärl- 1749 osv. pärle- 1642—1778) [jfr t. perlenfischer, eng. pearl-fisher] person som (yrkesmässigt) bedriver pärlfiske. RP 9: 473 (1642).   Ssg: pärlfiskar-båt. för användning vid pärlfiske. PoetK 1819, 3: 70. —

 -FISKE. (pärl- 1723 osv. pärle- 1607—1761)

 1) abstr.: fiske för fångst av pärlmusslor o. pärlsnäckor; äv. om dylikt fiske ss. näringsfång. Idka, bedriva pärlfiske. HFinLappm. 4: 375 (1607). Kulturen 1940, s. 133.

 2) (numera mindre br.) i konkret(are) anv., dels om pärlfiske (i bet. 1) med särskild tanke på rättigheten att bedriva fisket l. på tillgången på pärlmusslor i fiskevattnet, dels om företag som bedriver pärlfiske; stundom med tanke företrädesvis på fiskevattnet l. fiskeplatsen. PH 2: 851 (1731). Perlefisket, på Skatte-Ägor, tilhörer Hans Mtt. och Kronan, som ett regale. Nehrman AnmJurCiv. 20 (1746). Purkiaurs Perlefiske i Luhleå Lappmarck. Linné Bref I. 1: 18 (1751). Kring Baharon är rikt perlfiske. Bergman Jordkl. 1: 58 (1773). Forsstrand BlOleandr. 79 (1895).   Ssgr (till -fiske 1): pärlfiske-expedition.   -flotta, r. l. f. Hultman Vild. 187 (1907). —

 -FISKERI3~002 l. 1004. (pärl- 1723—1880. pärle- c. 1676—1833) [jfr t. perlenfischerei, eng. pearl-fishery] (numera föga br.)

 1) i abstrakt anv., = -fiske 1. Widekindi G2A 10 (c. 1676). Cederström Fiskodl. 156 (1857). Berndtson (1880).

 2) = -fiske 2. Stiernman Com. 5: 241 (1691). Redan i Carl den XI:s tid voro perlfiskerier i Sverige i gång. (Agardh o.) Ljungberg 4: 89 (1863). —

 -FLOTTA, r. l. f. flotta av pärlfiskarbåtar. Renner Berge o. Lanier 297 (1930). —

 -FOGDE. (pärle-) (förr) person med uppgift att för hovets räkning insamla pärlor o. d. i Norrland. KlädkamRSthm 1612 B, s. 28 a. —

Källa: https://www.saob.se/artikel/?seek=p%C3%A4rl-Fiskeri&pz=1#U_P2837_268287
-----------------

Se också: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=91845.0