NULL Skriv ut sidan - SV: Jonas Modin

Anbytarforum

Titel: SV: Jonas Modin
Skrivet av: quhr skrivet 2018-03-26, 20:19

En Jonas Modin skrivs in 1791-10-29 för att lära snickareämbetet hos mäster Christopher Borenstrand i Stockholm. Han skrivs ut till gesäll 1792-04-27. Anledningen till den korta lärotiden är att han tidigare varit i lära. Den vanligaste lärotiden är 4-5 år. Det står inte var eller hos vem Jonas tidigare har lärt.

Uppgifterna är hämtade ur boken Mästarnas möbler av Torsten Sylvén, sid. 460. Källan bör vara: In- och utskrivningsbok 1780-1845, Snickareämbetet i Stockholm, Nordiska museets arkiv.

Det är möjligt att det vid inskrivningen kan stå var Jonas Modin är född. Under början av 1700-talet finns födelseuppgift vid inskrivningen. Materialet finns tyvärr inte filmat.