NULL Skriv ut sidan - SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry

Anbytarforum

Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: casimir skrivet 2018-03-23, 17:12

Texten har vad som senare, under 1900-talet, kallades gammalstavning. Några felstavningar förekommer, varav någon dialektalt betingad. Texten kan vara svår att förstå även för da gens svenskar. T ex ordet orlov (=avsked eller tillåtelse) förstår nog inte de flesta här numera.


Kavallerister kan sägas ha varit privatanställda. Rusthållarna hade i gengäld vissa skattefördelar. De ansvarade också för munderingen (= uniform, sadel, mm).


Syftet här är att intyga att husaren inte har rymt utan slutat sin tjänst med rusthållarnas medgivande.


 På begäran af Husaren Zinteo för
Wårt Rusthåll Nommer 36. Af
Sandby Svadron hvarder honnom här med, såsom
orlofssedel lemnadt; att han hvarder
lemnad Rättighet med detta hvårdt Lof,
hos? Rhespecktive befählhafvare sig
till afskjed att anmäla, vid nu blifvande
GeneralMönstring, och hvarder härmed
Från wår Tjenst Entledigad med detta Lof
Ord, att han wältaget wara På wår
Mundering under sin Tjenstetid.
Östra Häglinge den 28 Maij 1844

[Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 924 (1844-1844) Bild 640]


Begär och får avsked
Med Rusthållarnes
Begifvande
 
[Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 924 (1844-1844) Bild 650]