NULL Skriv ut sidan - SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry

Anbytarforum

Titel: SV: Hjælp til udtræk fra Ancestry
Skrivet av: casimir skrivet 2018-03-23, 12:18

Du har rätt beträffande Nils Zentios företrädare. Ett problem med soldatnamnen är att de inte likt vanliga patronymikon ger någon vägledning om fadern. Först senare, kring 1800-talets mitt, kan man i rullorna finna både soldatens patronymikon och soldatnamn.
Ofta fick näste soldat/husar samma soldatnamn (trots att de alltså inte var släkt) men inte alltid. Praxis varierade också mellan de olika militära förbanden.
Det var säkert inte avsikten att soldatnamnen skulle gå i arv, men mot 1800-talets slut blev det inte ovanligt. I dag har många svenskar soldatnamn, en del dock utan att känna till namnets ursprung eller ens att det är frågan om ett soldatnamn.
Jag anser själv att Riksarkivet sidor är besvärliga att söka ibland och texten inte sällan svårtolkad. Ofta är Arkiv Digitals sidor enklare att hantera och lättare att läsa: https://www.arkivdigital.se/ , med det är förenat med en kostnad. Men åtminstone om du har för avsikt att forska dig tillbaka, generation för generation, kan det vara motiverat att teckna ett abonnemang.
// Lars