NULL Skriv ut sidan - SV: Brömssen, von

Anbytarforum

Titel: SV: Brömssen, von
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-03-11, 14:44
"Anno 1712 d. 30 Junij
Secreteraren Blixenstierna Twenne Tyske Studenter Johan Bernhard Bader och Hindrich Dornhek, underdånigst ansökiandes at få löst eller utbekomma deras arf efter sin Morbroder, LandzSecreteraren i Estland Johan Niclas Zerling, hwars egendom LandtRichter Johan von Brömsens Son, Capitain Georg von Brömsen till sig tagit under nampn af deposito med mera.
/.../”

 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1712:2 (1712-1712) Bild 1560 / sid 299 (AID: v655163.b1560.s299, NAD: SE/RA/1311)

 
Georg von Brömsen, se:
Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 490 / sid 93 (AID: v319671a.b490.s93)