NULL Skriv ut sidan - SV: Jehu, slup - plundrad och sänkt utanför Norge ca 1820

Anbytarforum

Titel: SV: Jehu, slup - plundrad och sänkt utanför Norge ca 1820
Skrivet av: marianne skrivet 2018-02-25, 12:34
Texten till ovanstående:

Utdrag af Protokollet, hållet inför Rådstugu Rätten i Kongsbacka den 2. September 1819.

S.D. (?) Till fullföljd af Klandersökningen rörande Slupen Jehu, förekom nio vid uprop Actor vice Landsfiskalen Thomée emot Coopvardie Capitainerne Anders Hjelmström i Lassa och Nils Andersson i Hagryd, Styreman Nils Skog på Loddholmen, Matrosen Johan Andersson i Åsa, Anders Humbla i Hagen  och Lars Petter Söderström, hvarjämte Skepparen Lars Back utur Stadshäcktet hämtades.

= = = = = = = =

Utslag

Actors anhållan om uppskof vader på det sätt bifallen, at målet anstår till den åttonde /:8:/ i denna månad kl. 9 f.m., då Samtelige Svaranderne vid dem Hvardera förelagt sex Riksdaler 32 S. Banko vite, skola sig Personligen infinna, därförinnan Anders Humbla, Lars Pettersson Söderström, Nils Skog och Johan Andersson från Ölmevalla skola inställa Sig hvar hos Sin Själesörjare i församlingen, för at ärhålla undervisning om Edens vigt och meneds vådeliga följder, samt

samt bevis, så väl däröfver som deras Christendoms Kunskaper i öfrigt och frägd å berörde dag då målet åter förekommer, förete, vid enahanda vite af Sex Riksdaler 32 s.


- - - - - - - - - - - -

Coopvardie Capitain Anders Hjelmström i Lassa, Alslöf, Tölö, född 1768
Coopvardie Capitain Nils Andersson i Hagryd, Släp, född 1769
Styreman Nils Skog på Loddholmen, Vallda, född 1784, bror till matros Carl Peter Skog som efterlystes 
Matros Johan(nes) Andersson i Åsa/Ölmevalla, som senare satt fängslad i Norge 
Anders Humbla i Hagen, Hanhals, född 1788 
Lars Petter Söderström, Hagen, Hanhals, född 1791

Aktor = (allmän) åklagare enl SAOB