NULL Skriv ut sidan - SV: Koder i kopierad text

Anbytarforum

Titel: SV: Koder i kopierad text
Skrivet av: Åke Carlsson skrivet 2018-02-13, 00:12
Hej Olle,

Diverse problem av detta slag, t.ex. size-koder eller liten stil, uppstår när man klistrar in formaterad text från andra program. För att åtgärda detta markerar man först hela texten och väljer sedan knappen Radera formatering (se nedan).

Ett alternativ är att först klistra in texten i Anteckningar, innan man kopierar in den i inlägget. Det har samma effekt.

Här är ditt textexempel sedan ursprunglig formatering plockats bort:

Erik Styrenius var gift med Christina Tibelia. Hon nämns t ex som dopvittne i Säby 1696 4/6 när barnbarnet Christina Styrenia döps. Hennes far var kyrkoherden i Skogstibble Uppland Petrus Petri Skeptunensis.