NULL Skriv ut sidan - Sala Bouppteckning 1783

Anbytarforum

Titel: Sala Bouppteckning 1783
Skrivet av: Leif Lundin skrivet 2018-02-08, 10:32
"
Gäld och skuld
Som afl Grufvarbetaren Nils Månsson Wepling,hvarit i besittning af hela boet efter dess i Maii 1780 afl. Hustru enl öfverenskommelse med dess Barn och upteckning skedt efter henne den 7 september 1780; alltså tilkommer för denna Inventering allenast
En half Procent af summan 84 rd 46 sk 4 rst som blifwe       :-20:4
1/8 dels Procent til de fattiga af halfl summan         -:2:7
Skjuks ? ock ?               -:6:-
Ett exemplar häraf med stämplat papper         -:27:2
Begrafningsomkostnaden               9:-:-
                     10:8:1
En fjärdedels Procent af salfaa (?) Inventarii summan till Högl Kongl Hof Rättens aflöning      -:3:11
"
Vad står det efter "sjuks", efter "ock" och före "Inventarii"