NULL Skriv ut sidan - SV: Lilliestjelke

Anbytarforum

Titel: SV: Lilliestjelke
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-02-04, 16:55
”Anno 1723 den 20 Septembris
 Slutel: föredrogz Capt. Lillienstielkes ansökning att få ächta sitt Syskonebarn Hökenflycht, hafvandes han älliest ingen som om honom uti dhet ålende, som han förmedelst synens förlorande, är uti, drager någon omsorg, berättandes Secret: att dhenna Supplique tillförende waret före ock afslagen, men dhet innan ständernes bref ankom.
 Dheras Excel:r funno godt, att samtyckia dhet begiärte ächtenskapet i anseende till dhe andragne orsaker ock omständigheeter”

Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1723:1 (1723-1723) Bild 4680 / sid 879 (AID: v655195.b4680.s879, NAD: SE/RA/1311)
 
EÄ tab. 10, ”… varest han under fångenskapen blev blind, men sedan han i april 1722 hemkommit, fick han sin syn åter….”