NULL Skriv ut sidan - SV: Magister Petter Liung i Växjö

Anbytarforum

Titel: SV: Magister Petter Liung i Växjö
Skrivet av: Allan Sjöö skrivet 2018-01-30, 18:16
Från boken "Småländska nationen i Lund"
:211. Benedictus Liungh (^Vg). f- 1674 i Skepperstad. (Son af Jonas h., Kommin. i (Hultsjö) Sk. o. Hjertlanda, bondson fr. Ljunga i Westra h.) Sch. i W:Ö. Prest 1700; Kom- min. i (Angelstad) Ljungby 1704; Pred. vid prestm. 1713; Resp. 1730; Khde i Wernamo s. å. ; Kontr.-Prost i Östbo h. 1734; t 1756. Utmärkt predikant. Ett resande Riks- råd hörde honom ss. Kommin. o. kräfde på hans högre befordran. Fader till n. 459. 

:459. Jonas Linngh ("/J, f. 1704 i Angelstad, son af n. 211. Ph. M. 1734; Prest 1735; Khde i Wrigstad 1748; Prost; t 1772.