NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp/Översättning i Hällefors (T) F:1 1737-1772 Bild 91 (del av)+ del av 92

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp/Översättning i Hällefors (T) F:1 1737-1772 Bild 91 (del av)+ del av 92
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2018-01-23, 19:24

Margretas patronymikon anges det i husförhörslängden (Hällefors AI:2 sid 144) som Ersdotter. Så även i dödsnotisen men struket och ersatt med Andersdotter, eftersom hennes far uppges ha varit Anders Ersson. 


Åhr 1758
Jan: 15: Begrofs Hu Margreta Ers Anders dr ifr. Säf-
siön, född 1720. F. Anders Ersson och M. Hu Kier-
stin Ersdottr i Hiulsiö Sochn. Både kunde
och enfalligt förstod sina Christendoms styc-
ken. Giftade sig på sit 21 ålders åhr med efter-
lefwande Man Olof Andersson i Säfsiön, med
hwilken hon sammanlefat 16 åhr och ägt 8 barn,
4 af hwardthera slaget, af hwilka 3 sönner och 1 dottr
äro döda. Lefwat enfalligt, stilla och gudfruk-
tigt. Siuknade Annandag Juhl af håll och
stygn, hwaraf hon efter 7 dagars siukdom, under
gudelig [—] i guds hand hastigt dödde
den 1 Jan: lefwat 37 åhr.

Dito Begrofs Olof Anderssons och förenämda dödas Hu
Margreta Andersdotters son Anders ifr. Säfsiön
/
född 1744 Har kunnat wähl läsa och med sin begyn-
nelse gaf godt hopp om sig at blifwa i Christen-
domen wähl grundad. Siuknade 3die dag Juhl af
håll och stygn och uthärdade theraf 8 dygn ther
af han ock dödde den 3 Jan. Lefwat 13 åhr.