NULL Skriv ut sidan - SV: Öhrman/Örman

Anbytarforum

Titel: SV: Öhrman/Örman
Skrivet av: Karin Uhrvik skrivet 2018-01-20, 08:19
I Örby, Vassunda finns länsmannen, senare inspektorn, Anders Örman och hans hustru Katarina Brandtberg. Okänt om det är hans enda hustru. Hon anges i Svea hovrätts renovation, (Advokatfiskalen i Stockholms län) 1727-04-30 av Ärlinghundra häradsrätts dombok vara mor till sonen Anders vid hans bördsbrevsansökan. I Vassunda födelsebok nämns bara fadern och oftast skrivs han som länsman i Örby, utan namn.
Barn:
Magdalena döpt 1703-02-06
Margareta döpt 1704-09-08, begravd 1705-10-31 länsmans lilla dotter i Örby
Anders döpt 1706-11-22
Anna Greta döpt 1706-11-22
Johannes döpt 1709-01-01
Katarina född 1710-06-28 eller döpt 1710-05-07
Anna Greta född 1712-10-24
Arvid döpt 1716-10-19
Magnus född 1718, inspektor Örmans lille son Magnus begravd 1727-07-09
Petter född 1718, strax död
1710 finns  länsmannens i Örby döttrar begravda 14, 16 och 17 oktober. Okänt om det är tre döttrar eller en felnotering.

Inspektorn Carl Crusel och hustru Magdalena Öhrman i Edeby, Vassunda
Barn:
Katarina född 1721-11-19
Anna Lisa döpt 1726-10-26, begravd 1726-10-30 liten dotter
Hustruns namn framkommer när hon är fadder 1730-09-06 i Vassunda.

Lars Filip Trunströms hustru Katarina Öhrman avlider 1776-05-19 i Odensala prästgård. Åldern sägs vara 66 år och 14 dygn.