NULL Skriv ut sidan - SV: Anders Håkansson f Ca 1711 d 1756-10-24

Anbytarforum

Titel: SV: Anders Håkansson f Ca 1711 d 1756-10-24
Skrivet av: lincopensis skrivet 2018-01-14, 00:54
Av bouppteckningen framgår mycket riktigt vissa syskonförhållanden: "Widare företeddes Ett Kjöpebref af den 19 Januarij 1741 hwarutinnan afledne anders Håkanßon halfsyskon måns Person i Froghult och Swen Person Ibidem, med hustrun Rangil Persdotter, uplåtit och försåldt sina andelar uti skatterättigheten till Hälften uti Kisa prästegård för en Summa 50 daler Kopparmynt, hwarigenom bemälte anders Håkanßon med deß egen inärfde andel i berörde skattehemman blifwit ägare till halfwa gården uti detta hela skatte Krono hemman, emot sin Broder Hemming Håkanßon..." (s. 17-18).

Den gemensamma nämnaren för syskonen är modern, Anna Svensdotter, född 1678 (dp 5/5) i Böle, Tidersrums sn, död 1739 15/4 i Kisa Prästgård. Hon var gift tre gånger, 1:o 1701 12/5 i Tidersrums sn med Per Månsson, född omkr. 1670 i Storarp, Tidersrums sn, död 1710 (bg 3/7) i Stora Tidersrum, Tidersrums sn; 2:o 1712 1/6 i Tidersrums sn med Håkan Karlsson, född omkr. 1687 i Kisa Prästgård, död där 1719 19/4; 3:o 1720 21/9 i Kisa sn med Lars Mosisson, i hans första gifte, född 1689 18/2 i Gölkullen, Mjölsefalls ägor, Kisa sn, död 1747 30/4 i Klev, Tidersrums sn.

I första giftet hade Anna bl.a. sönerna Måns (född 1701 [dp 30/7] i Storarp, Tidersrums sn, död 1748 [bg 17/4] i Froghult, Kisa sn) och Sven (född 1705 [dp 15/1] i Storarp) samt dottern Ragnel (född 1703 [dp 3/5] i Storarp, gift 1723 16/6 i Kisa sn med Erik Jönsson, bonde i Harg, Kisa sn).

I andra giftet hade Anna sönerna Hemming (född 1713 11/6 i Stora Tidersrum) och Anders (född 1715 15/5 i Stora Tidersrum). Annas tredje gifte var barnlöst.

Den Maria Mickelsdotter (1672-1743) som du nämner, var gift med Håkan Hemmingsson (1675-1749) i Bjärhult, Malexanders sn; de båda avled i Lilla Farsbo, Ulrika sn.