NULL Skriv ut sidan - SV: Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Anbytarforum

Titel: SV: Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852
Skrivet av: Åke Carlsson skrivet 2017-12-14, 15:21
Här är ett översättningsförslag:

27.2.1680 Johan Tholerus, senare Tollengreen Johannes Christierni, Ingermannus 2840. Föräldrar: Kattilas kyrkoherde i Ingermanland Krister Tolerus (Christiernus Petri, student i Tartu 25.9.1638, † 1688) och N.N. i dennes andra äktenskap. Student i Åbo 27.2.1680 Tholerus Joh. Xierni Ingerm _ 145. Namnet är en avskrift från 1786 av Viborgs nationsmatrikel [1680 d. 27. Febr.] Johannes Christierni Tholerus. Ingerm. — Hjälppräst (1684) åt Kattilas kyrkoherde (hans far), tjänste- och nådeårspredikant där 1688, kyrkoherde samma år, Flydde från kriget till Narva 1703. † i Narva 1704.

Maka: (redan 1686) Margareta Eriksdotter Gollsteen (i livet 1714).

Svåger: Narvas stadssekreterare Petter Gollsten 2853 (student 1680, † 1705).